1. A513 Eén geworden met Christus Ab Klein Haneveld 01:02:28

De boodschap van de Bijbel staat haaks op allerlei religies in de wereld, die blijkbaar verbetering van de mens op het oog hebben. Maar de mensheid, sinds Adam al beheerst door de zonde, is in de ogen van God geëxecuteerd, toen de Heere Jezus stierf. Als de Tweede Adam en hoofd van heel de menselijke familie was Hij de Enige, Die in rechte haar schuld op Zich kon nemen. Dat was de juridische afrekening met een wereld, waarin niemand in staat was Hem te dienen. Maar de Gestorvene is ook de Opgestane in nieuw leven. En wie in Hem gelooft, zal mét Hem leven. Die is Gods kind geworden. De doop in water symboliseert de identificatie, de eenwording met de Heere Jezus Christus. Met zowel Zijn dood als Zijn opstanding. Het is de bedoeling dat de gelovige het nieuwe leven ook lééft, zich beschikbaar stelt om Hem – en niet langer de zonde – te dienen.

“Want die gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/