1. A515 Het herstel van Davids troon Ab Klein Haneveld 01:15:41

Nog bezet de Messias geen troon op aarde, maar in de toekomst zal Hij die van Zijn vader David te Jeruzalem opeisen. Nu heeft Hij de troon der genade in de hemel en verzamelt Hij Zich een geestelijk volk voor Zijn naam, de Gemeente. Pas als dat werk is voltooid, komt Zijn koninkrijk op aarde in zicht. Volgens de verbondstheologie, die er onder meer toe leidde dat men de Kerk als voortzetting, c.q. vervanging, van Israël zag, is het aardse koninkrijk al begonnen. Dat is moeilijk te rijmen met de bijbelse profetieën daarover. Als Nazaat van David – naar het vlees – zal de Heer na het herstel van diens ‘vervallen hut’ in het Messiaanse rijk eeuwig regeren. Op de ooit uit Jeruzalem verdwenen, maar dan daar teruggekeerde Davidische troon. Tot het zover is, werkt God uitsluitend door gelovigen en niet via het Joodse volk. Na de bekering daarvan, worden troon en scepter van Juda weer hersteld. Dat koninkrijk zal dan overigens alle volken omvatten. Maar tot de wederkomst van de Heer – mét Zijn Gemeente – wordt Jeruzalem door heidenen vertreden.

“Na dezen zal ik wederkeren en de troon van David herstellen.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/