1. A520 Bedekking en Heerlijkheid Ab Klein Haneveld 01:20:07

Veel gelovigen vermengen genade en wet, oud en nieuw verbond. Terwijl die twee elkaar uitsluiten. De opstanding van Christus impliceerde het einde van de wet en doorbraak van reeds door Mozes voorziene heerlijkheid, die hij evenwel niet aan het volk kon doorgeven. In plaats daarvan gaf hij in zichtbare dingen vorm aan wat hij had gezien, maar waarover nog een bedekking lag. Die is nu weg voor wie door de Geest van Christus in vrijheid worden geleid in het Woord der Waarheid. Maar het is wel de bedoeling dat zij dat Woord ook onderzoeken. De roeping van de gelovige is achter Hem (de Eersteling) aan het heilige der heilige binnen te gaan en Zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Dat zal ook duidelijk worden in hun wandel. Doordat de bedekking is weggenomen, ontvangen zij het licht, dat de verborgenheden van Zijn wil openbaart. De vraag is in hoeverre gelovigen Zijn licht aanvaarden voor de praktijk van hun leven.

“Want indien wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer wat blijft in heerlijkheid.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/