1. A523 Ontdekte waarheid Ab Klein Haneveld 01:17:11

Ervan overtuigd dat hij voor zijn bediening verantwoordelijk was tegenover God, in het besef dat Die hem zou oordelen, stoorde Paulus zich niet aan wat de Korinthiërs van zijn boodschap vonden. Het was zijn bediening het Evangelie van de verborgenheid te prediken. Daarvan kon en wilde hij niets ‘schandelijk’ bedekken, zoals sommigen in de Gemeente geneigd zijn te doen. Zij vervalsen in feite Gods Woord. Om allerlei redenen, bijvoorbeeld om mensen te behagen. De ‘god dezer eeuw’ heeft daar belang bij. Hij is er altijd op uit licht weg te nemen, vooral door de inhoud van de Schrift te filteren: delen ervan weg te nemen, c.q. te bedekken. Maar iedere gelovige is verantwoordelijkheid voor het dragen van de consequenties van de Waarheid. Voor Paulus was álles daaraan ondergeschikt. Hij was gericht op de heerlijkheid van Christus aan het einde van zijn loopbaan.Het is de weg die iedere gelovige, als dienstknecht van de Heer, zou behoren te gaan.

“Wij hebben verworpen de bedekselen der schande.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/