1. A524 Paroussia Ab Klein Haneveld 01:15:43

Terwijl de uitdrukking ‘wederkomst van Christus’ in de Bijbel niet voorkomt, spreekt de Schrift wel over Zijn toekomst en aanwezigheid, beide vertalingen van het woord Parousia. De discipelen vroegen de Heere Jezus naar de gebeurtenissen bij de komst van het komende koninkrijk. Zij gebruikten het woord Parousia. Met het oog op de toekomst worden ook de uitdrukkingen ‘verschijning’ en ‘openbaring’ van Christus gebezigd. Alle hebben te maken met het zichtbaar worden van Zijn regering, na de opname van de Gemeente. Eerst verschijnt hij samen samen met de Gemeente op de Olijfberg voor – een gelovig overblijfsel van – Israël en tenslotte voor de volken. Voorafgaande daaraan vindt de verwoesting van Jerzalem plaats, die overigens uit politiek oogpunt voor de wereld eerder een opluchting dan een probleem lijkt. Waar het in de Bijbel over de toekomst van de Zoon des Mensen en Zijn aanwezigheid gaat, is dat gerelateerd aan Zijn oordeel over Israël en de volken. Dat komt overeen met die andere uitdrukking: de dag des Heeren.

“Welk zal het teken zijn van Uw toekomst.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/