1. A531 Liefde voor de Waarheid Ab Klein Haneveld 01:16:32

Tot verheerlijking van Zichzelf is – en zal alles zijn – wat de Heer doet. Hij volvoert Zijn plan via de Gemeente, Israël en de volkeren. Op dit moment heeft Hij de mensheid losgelaten, maar wie de Waarheid – en daarmee Hem! – zoekt, zal die vinden. In degenen die de Waarheid, Zijn Woord aanvaarden, doet Hij een werk. Hij zal hen geestelijk heiligen. Zij zijn geroepen tot zaligheid en heiligmaking. Het is de bedoeling dat gelovigen de veelkleurige wijsheid van Christus leren kennen, door bestudering van het Woord der Waarheid. Zij mogen zich bewust zijn van Zijn aanwezigheid in hen en die wetenschap laten doorwerken in hun praktische leven. Daardoor zullen zij geen betere, maar wel andere mensen worden. De Heer wil Zijn gezindheid in gelovigen planten. Die verandering is tot heerlijkheid van Hem en de Zijnen. Wie de Waarheid afwijzen, geloven de leugen van de mens der wetteloosheid, die in de toekomst – onder meer met veel tekenen en wonderen – openbaar zal worden. God zendt hen een ‘kracht der dwaling.’ .

“Hij heeft u geroepen tot ver-krijging der heerlijkheid.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/