1. A532 Amelek Ab Klein Haneveld 01:17:45

In heel de Bijbel vindt men lijnen naar zowel de Messias als Diens tegenstander, van wie Amalek een beeld was. De aardse geschiedenis mondt uit in het rijk van de antichrist, maar dat zal tijdelijk zijn. Gods belofte is dat Amalek geheel zal worden uitgeroeid, waarna Israël erfelijk het beloofde land zal bezitten en eindelijk de rust ingaan. Daarvan is nu nog geen sprake, maar de Heer bond het volk op het hart die profetie vooral niet te vergeten. Het komende antichristelijke rijk zal worden geregeerd door de uit de hemel geworpen satan, die zich manifesteert via een politieke – maar in wezen religieuze – aardse machthebber. Het zal een Arabische republiek zijn, in overeenstemming met de door de Islam nu al aangekondigde heerschappij op aarde. Want uit de lijn van Amalek, kleinzoon van Ezau, en Haman komt ook de vijand van Israël voort. Voor christenen is er intussen een andere toekomst: zij zijn een hemels volk, dat zijn hemelse bestemming tegemoet gaat.

“Het zal geschieden dat gij de gedachtenis aan Amalek zult uitdelgen: vergeet het niet!”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/