1. A536 Buiten de wereld Ab Klein Haneveld 01:20:02

Aan de gelovigen in Korinthe kon Paulus zijn boodschap niet kwijt. Dat frustreerde hem blijkbaar. Hoewel christenen, bogen zij niet onvoorwaardelijk voor het gezag van het Woord. Zij accepteerden het maar ten dele. De essentie van Paulus’ prediking was dat de onzichtbare gemeentelijke werkelijkheid totaal anders is dan de wereldse. De Korinthiërs waren gericht op uiterlijkheden, met vleselijke in plaats van geestelijke gezindheid. Maar menselijke overleggingen, die zich verheffen boven in het Woord geopenbaarde kennis van God, worden neergeworpen. De Korinthiërs wilden zèlf bepalen hoe God werkt, wat uitmondde in ‘kunstig verdichte fabelen.’ Zoals ook Israël het steeds weer te druk had met andere dingen dan Gods woorden. Wat zichtbaar is, verleidt de gelovige, maar Gods Woord trekt hem uit de wereld en naar Christus. De bedoeling is dat wie gelooft Gods gedachten koestert, geen wereldse. Hij is, overeenkomstig Gods plan, op weg naar erfenis. Helaas lijkt christendom te evolueren naar humanisme, omdat Gods Woord niet naar de mens is. Voor de wereld is wie op dat Woord vertrouwt een dwaas, maar de Heer zelf acht hem wijs in Christus.

“Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest die uit God is.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/