1. A538 Het gezag van het Woord Ab Klein Haneveld 01:12:46

Toen Maarten Luther in conflict kwam met kerk en politiek ging het in wezen om de vraag of de Bijbel wel het Woord van God is. Maar zowel vóór als na de kerkelijke hervorming bleef men ook in christelijke kring het gezag van dat Woord ontkennen, in navolging van de slang in het Paradijs. De Heere Jezus deed het tegenovergestelde. Hij beschouwde de Oudtestamentische geschriften als de hoogste Waarheid, bestudeerde die en sprak erover met de Schriftgeleerden. Tegenwoordig menen velen, ook in evangelische kring, kennelijk het beter te weten dan Hij. Zo wordt de hoogste Gezagdrager van de mensheid afgewezen en prevaleren eigen opvattingen boven Gods scheppende Woord, de adem van Zijn wezen. Niet daarvoor buigen, leidt tot verharding. Geloof is primair aanvaarden wat God heeft gezegd in álle Bijbelboeken, die één geheel vormen. Alleen wie zich daaraan onderwerpt, zal opwassen in wijsheid en genade.

“Geloof is uit het horen en het horen uit het Woord van God.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/