1. A539 Het gezag van Paulus Ab Klein Haneveld 01:10:44

Hoewel Paulus hen ertegen wilde beschermen, kwamen de gelovigen in Korinthe niet tot geestelijke volwassenheid. Zij bleven kinderen met een vleselijk gedrag, die hun roeping tot heerlijkheid niet weerspiegelden. De oorzaak daarvan was dat zij niet bogen voor het volle gezag van het door Paulus aan hen gepredikte Woord Gods en daarmee ook dat van de apostel niet erkenden. Die houding komt onder gelovigen nog steeds voor. Het leidt er toe dat men zich, zoals destijds in Korinthe, gaat beroepen op door diverse leraren (al dan niet terecht) geconstateerde leerverschillen. Maar alle gelovigen maken deel uit van het éne, ongedeelde Lichaam van Christus, waaraan herders en leraars zijn gegeven. Paulus wist zich verantwoordelijk voor zijn Goddelijke roeping en de hem gegeven boodschap. Daarin droeg hij zich als geestelijk volwassen. Zijn verlangen was de Gemeente als reine maagd (wat niet hetzelfde is als ‘bruid’) voor te stellen aan Christus. Daarbij zocht hij geen aanzien in de wereld en hij riep andere gelovigen op dat ook niet te doen.

“Ik heb u toebereid om u als reine maagd aan een Man voor te stellen.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/