1. A543 Waarheid in het huis Gods Ab Klein Haneveld 01:13:05

Terwijl in de wereld de leugen regeert, ook in de vorm van religie, kreeg de Gemeente als huis Gods de Waarheid in beheer. Dat Evangelie is de prediking van het Nieuwe Verbond. Dat Verbond werd noodzakelijk, omdat het priesterschap veranderde en niet meer was gefundeerd op de door Mozes gegeven wet. In Christus kwamen genade en waarheid tot stand. De dienst van de gelovigen bestaat grotendeels uit het bewaren van het Woord Gods. Om dat te prediken moet men het kennen. Maar ook onder gelovigen wordt de kracht ervan steeds meer versluierd. Zo creëert men een Godsbesef op grond van menselijke filosofieën. Maar de in vrijheid staande Gemeente draagt verantwoordelijkheid voor het als ‘pilaar van vastigheid’ in haar geplante Woord der Waarheid, waardoor gelovigen zich hebben te laten onderwijzen en waarover niet valt te onderhandelen. Heel de Schrift spreekt over wat God doet in Christus. In Hem Die, toen hij op aarde wandelde, leefde uit de Waarheid en daarmee behoorde tot een minderheid. Veel anders valt voor gelovigen niet te verwachten.

“Het Woord van Christus wone rijkelijk in u.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/