1. A544 Mission Invisible Ab Klein Haneveld 01:15:39

Voor wat God specifiek in deze tijd doet, blijken veel christenen weinig belangstelling te hebben. Hij verzamelt zich een hemels volk uit álle natiën, om daarna Israël – de vervallen hut van David – te herstellen. In de toekomst wordt de aarde vol van kennis des Heeren, maar veel gelovigen willen daar niet op wachten en nu al Zijn koninkrijk en heerlijkheid zichtbaar maken. Zulke pogingen behoren evenwel niet de taak van de Gemeente, die nu maar één opdracht heeft: individuen (geen volken) oproepen tot geloof te komen en geestelijk volwassen te worden door Christus – en dus Zijn Woord – beter te leren kennen. Nu nog werkt de Zoon geworden Knecht, anders dan velen beweren, in het verborgene. Ook gebedsacties veranderen daar niets aan omdat Gods plan vast staat. De zogenoemde ‘verheerlijking op de berg’ van de Here Jezus was een beeld van de situatie waarin nu de Gemeente verkeert. Niet voor niets verbood de Heer de drie discipelen die bij Hem waren met anderen te spreken over wat zij hadden gezien. Hij en de Gemeente voeren in deze tijd een verborgen missie uit.

“Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet openbaar maken zouden.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/