1. A546 Deze uw dag Ab Klein Haneveld 01:18:48

Niet alleen een hemels aspect, ook een aardse voortgang heeft de heilsgeschiedenis. Daarbij is mèt Christus ook Zijn Gemeente betrokken. De ten onrechte ‘intocht te Jeruzalem’ genoemde gebeurtenis was er een beeld van. Bij het sterven en de opstanding van de Heer, die daarna volgde, ging het om de overgang van de oude schepping naar de nieuwe, waarvan Hij de Eersteling is. Toen kort tevoren – bij die intocht – ‘Hosanna’ werd geroepen, waren er exact 69 van de in Daniël aangekondigde 70 ‘ jaarweken’ van zevenjaar verlopen, voordat de Messias zou komen om Zijn rijk op aarde te openbaren. Daarom sprak de Heer over ‘deze uw dag’, die ’tot vrede zou dienen’. In de toekomst volgen de laatste zeven jaar, waarin Juda zijn Messias aanvaardt, maar er ook verwoesting zal zijn. Alleen door geloof is aan die ‘gruwel’ te ontkomen. Voor het Joodse volk staat de klok nu stil. Het heeft, net als de wereld, als laatste van Hem alleen het kruis gezien. Verborgen nog is nu Zijn koninkrijk. Maar als het openbaar wordt, zal de Gemeente daarbij zijn.

“Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/