1. A548 Uitverkoren Ab Klein Haneveld 01:19:54

In boeken over uitverkiezing staat nooit waar de uitverkorenen dan uit zijn. De Bijbel zegt dat gelovigen zijn uitverkoren in – en gevangen van – Christus, op basis van een verlossingsplan dat God al vóór deze schepping klaar had. Daarvan blijken weinig christenen op de hoogte. Zij geloven dat God heel hun leven bestuurt, inclusief alle – veelal over zichzelf uitgeroepen – ellende daarin. Daarmee verplaatsen zij eigen verantwoordelijkheid naar Hem. Intussen zijn zij in Christus heilig: apart gezet voor de dienst aan God en gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar ook mét Christus losgemaakt van de wereld. Gelovigen hebben niet de roeping die wereld te verbeteren, zeker niet door Hem daar ook nog eens bij te betrekken, maar er met Hem uit te gaan. Christus’ werk in deze bedeling is dat Hij gelovigen juist uit de wereld trekt. Om vervolgens buiten de legerplaats te komen, Zijn smaadheid dragende, zoals de Bijbel zegt. In de praktijk willen veel gelovigen die smaad juist niet dragen en pogen zij door het verbeteren van de wereld daaraan te ontkomen.

“Indien de wereld u haat, zo weet dat zij Mij eer dan u heeft gehaat.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/