1. A549 Buitenaards Ab Klein Haneveld 01:09:33

Omdat de Gemeente één plant met Christus werd, zijn gelovigen in Hem – dé Uitverkorene – ook uitverkoren. Met Hem ontvingen zij geestelijke gaven en mogen zij delen in Zijn erfenis. Bij Zijn opstanding verkreeg Hij de Heilige Geest. De Heer werd toen verhoogd boven alle naam, omdat Hij Zich had vernederd. Naar het vlees was de Heere Jezus voortgekomen uit de geslachtslijn van Izaäk, die zich niet verdraagt met het zaad van Ismaël. Nu nog manifesteert de gezalfde Koning zich in het verborgene. De zichtbare verandering van de schepping komt pas bij de openbaring van de zonen Gods met hun Hoofd. De van God afgekeerde mens beseft dat niet, zit er kennelijk ook niet op te wachten, heeft zichzelf tot norm verheven en doet er – tevergeefs – blijkbaar alles aan om zelf een paradijs op aarde te creëren. In een wereld waar gelovigen eigenlijk niet thuis horen. De apostelen hielden zich dan ook nooit met politiek of maatschappijverbetering bezig en predikten het op de hemel gerichte Evangelie. Gelovigen hebben een hemelse positie. In dat domein wordt ook hun wandel geacht te zijn.

“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/