1. A550 Gods Masker Ab Klein Haneveld 01:18:56

Niet drie personen telt de Godheid, van wie Jezus Christus – sinds Diens opstanding – het lichtgevende Afschijnsel is. De als Hoofd van de Gemeente aangestelde Heer is eigenlijk Gods masker, niet om te verbergen, maar om te openbaren. De komst van de Heerser over heel de kosmos als Beelddrager van de Schepper was al een Messiaanse belofte aan Adam. In het Oude Testament verscheen God herhaaldelijk als Jehovah, niet te verwarren met de Mens Jezus van Nazareth. Wat in en door de Heere Jezus is aangekondigd, werd vervuld in de opgestane Christus. Tijdens Zijn wandel op aarde was Hij, Die de gedaante Gods had afgelegd en zich vernederde tot het kruis, niet Jehovah. Daarom droeg Hij toen ook niet die boven alle namen verheven naam. Die kreeg Hij na Zijn opstanding. Als in de toekomst Joden zich tot Jehovah bekeren, zullen zij de Zoon zien in de gestalte van de door hen doorstoken Jezus van Nazareth. Het is onmogelijk wel in God, maar niet in de Heere Jezus te geloven, omdat alleen Hij naar eeuwige zaligheid leidt.

“Hij is het Beeld van de onzienlijke God, de Eerstgeborene.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/