1. A554 Uit het oog Ab Klein Haneveld 01:16:57

Op 12-jarige leeftijd was de Heere Jezus, voorafgaande aan Zijn verbazingwekkende optreden in de tempel, drie dagen uit het zicht. Althans voor Zijn ouders. Dat komt overeen met de periode van achttien jaar van Zijn aardse leven daarna, waarover de Bijbel niets meldt. En met de huidige bedeling der verborgenheid, waarin – sinds Zijn opstanding en hemelvaart – wordt gewacht tot Hij Zich opnieuw openbaart. Want nu is Hij niet zichtbaar op aarde. Maar gelovigen kunnen met Hem communiceren. Hem horen via Zijn Woord en met Hem spreken door te naderen tot Zijn troon van genade. Van Zijn aardse leven als Profeet zijn alleen nog de laatste drie jaren in de Bijbel beschreven. Men vroeg zich toen af waar Hij al Zijn wijsheid, zelfs door de discipelen vaak niet begrepen, vandaan had. Veel gelovigen hebben er blijkbaar moeite mee dat Hij Zich nu niet tastbaar in de zienlijke wereld manifesteert. Anderen haken om die reden af. Want wie de verborgenheid niet begrijpt, waarnaar profetisch de twaalfjarige Jezus al verwees, raakt in de war. Maar Hij is, zoals destijds in de tempel, bezig met ‘de dingen Zijns Vaders’: een hemels werk voor een hemels volk, de Gemeente.

“Hij is hier niet, Hij is opgestaan.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/