1. A560 Elementaire waarheid Ab Klein Haneveld 01:10:23

De over gelovigen uitgegoten Heilige Geest wil hen vullen, leiden in alle waarheid en wijsheid schenken. Al in het Oude Testament werd profetisch die bij de opstanding van Christus uitgestorte kracht beloofd. David sprak erover in de Psalmen, waarvan er vele gaan over dood en verrijzenis. Petrus refereerde op de Pinksterdag aan wat door de profeet Joël was voorzegd. Met Pasen begonnen de ‘laatste dagen’ waarover die sprak. Uit de Geest wedergeboren, ontvangen gelovigen – Christus Zelf als Eerste – het nieuwe leven. Dat was niet mogelijk, vóór de verheerlijking van de Heere Jezus. Toen pas trad het Nieuwe Verbond in werking. Daaronder is de Geest van de Heer, die gelovigen verzegelt, werkzaam in de inwendige mens, niet in uiterlijk vertoon. Helaas zijn velen allerlei aspecten van de realiteit van Gods plan kwijt geraakt. Dat leidt er ook toe dat men voorbijgaat aan de grote verandering die door Zijn dood en opstanding werd bewerkstelligd. Degene die tot zonde werd gemaakt en de mensheid in de dood bracht, is nu genade en leven voor wie gelooft.

“Mijn woorden zijn Geest en leven.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/