1. A566 Op weg naar morgen Ab Klein Haneveld 01:20:01

In een evolutionair geloof dat alles in de toekomst beter wordt, weet de wereld niet waarop het wachten is. Namelijk op het openbaar worden van de zonen Gods. Gelovigen kunnen op grond van Gods Woord weten dat de schepping in barensnood verkeert. Zoals bij de geboorte van de Heere Jezus een schare van boodschappers (engelen) verscheen, zal de uit mede-erfgenamen bestaande Gemeente bij de eerste Zoon, Christus, zijn als hij Zich openbaart. Omdat Hij nu nog een voor ongelovigen verborgen werk doet, gelooft de wereld niet in Hem. De vernieuwing van de gehele schepping, waarmee aan haar ijdelheid sinds Adam een einde komt, hebben Gods kinderen – binnenkort zonen en erfgenamen met de Heer – al ondergaan. Als de Heer Zijn recht op de schepping en alles wat daarbij hoort opeist, zal de Gemeente daarbij zijn. Tot het zover is mogen gelovigen hun lichaam in dienst stellen van hun nu nog verborgen Koning.

“Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/