1. A570 Aren en de wet Ab Klein Haneveld 01:18:13

Zoals veel van het Oude Testament is ook veel in de Evangeliën uitbeelding van waarheid onder het Nieuwe Verbond, ingegaan met de opstanding van Christus. De Schriftgeleerden vonden dat de Heere Jezus, al verwijzend naar de komende genadetijd, de wet overtrad. Maar volgens de kerkelijk gangbare gedachte deed Hij dat nooit, omdat men vindt dat gelovigen zich ook nu nog aan de wet moeten houden. Terwijl Joden zich beschermd voelen door eigen ethiek en regels, hecht de Heer daar blijkbaar geen waarde aan. Daarom beschuldigde hij, anders dan de Schriftgeleerden, de discipelen niet toen die op Sabbat aren raapten. Zowel de Thora lezende Joden als de Bijbel lezende kerkmensen begrijpen de tekst veelal niet. Men heeft bijvoorbeeld geen zicht op de overdrachtelijke betekenis van de Sabbat. Intussen is er wel ethische overwaardering van de door de Heere Jezus vervulde – en daarmee teniet gedane – wet, overigens exclusief aan Israël gegeven en op het vlees gelegd. Wet doet zonde toenemen, omdat de mens er zich niet aan kan houden, zegt de Schrift. Voor het vlees in de zichtbare wereld is Hij nu verborgen, maar gelovigen worden gevoed.

“De Zoon des mensen is een Heere, ook van den sabbat.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/