1. A574 Openbaring, hoezo moeilijk? Ab Klein Haneveld 01:19:12

Bijbelboek Openbaring wordt helaas vaak moeilijk gevonden. Dat komt doordat alle lijnen uit het verleden er in samenkomen. Wie het Oude Testament kent en de daarin weergegeven verborgenheid zou ook de symboliek van dat boek moeten begrijpen. In Genesis begon wat in Openbaring wordt voltooid. De in bijvoorbeeld het boek Daniël nog verzegelde waarheden, worden in Openbaring open gebroken. De mensheid wil dat nú alle volken één worden, maar dat is niet Gods plan voor deze duistere wereld. Het wordt pas realiteit onder Christus’ heerschappij. Daarom is Openbaring die van Christus Jezus. Het boek beschrijft zowel de strijd tussen de volken als Zijn zichtbare overwinning, onzichtbaar nu al door Hem verkregen. Terwijl de mensheid al 6000 jaar de woorden van de slang herhaalt, die aanspoorde tot eten van de boom van goed en kwaad, adviseert de Schrift te eten van de boom des levens. Aan de wereld valt niets te verbeteren, maar het Woord der Waarheid, aanvaard door gelovigen, is gericht op Zijn openbaar worden met Zijn gemeente, bestaande uit door Hem gemaakte koningen en priesters.

“Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/