1. A575 Jehovah, de Eerste en Laatste Ab Klein Haneveld 01:15:27

Terwijl verandering het kenmerk van vergankelijkheid is, staat Jehovah aan het begin en het einde van de geschiedenis. Hij is de Eerste en de Laatste. Hij was, is en zal komen. Uit en door Hem zijn alle dingen, meldt Paulus in Romeinen 11:36. De moderne mens noemt verandering progressief en vooruitgang. Maar God en Zijn Woord zijn onveranderlijk. De Jezus Christus uit het Nieuwe Testament is Dezelfde als Jehovah in het Oude. De beide testamenten vormen één geheel. Dat drie personen de Godheid vormen, is een theologisch geworteld begrip, maar nergens in de Bijbel te vinden. Die zegt alleen dat God, de Heere, één is. Als Hij zichtbaar verschijnt, ziet men alleen de Heere Jezus Christus in Diens menselijke gedaante, met littekenen. De Zoon van God is de openbaring van Zijn wezen. Alle godsbeelden die mensen hebben uitgevonden om te voldoen aan de eisen van de (wereldse) tijd, komen neer op niet Bijbelse theologie. Zij hebben ermee te maken dat de mens zelf de baas wil zijn, met op eigen godsbeeld gebaseerde normen en waarden. Maar de Heere is niet onze assistent, maar de Schepper van hemel en aarde. Hij komt alleen bij mensen door in hun hart te wonen.

“Genade zij u en vrede van Hem, Die is, was en komen zal.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/