1. A576 Bóven de zon Ab Klein Haneveld 01:08:10

In tegenstelling tot geloof in Christus, richt religie zich op de zichtbare buitenkant. Die bepaalt goeddeels het leven van de mens. Daar past een voor de wereld onzichtbare God niet in, zodat men iets anders voor Hem in de plaats stelt, zoals het milieu. Helaas gaan veel christenen daarin mee. In zorg voor de wereld, de natuur, de mensheid. Hoewel op zich niet verkeerd, is het niet typisch christelijk. Waarheid en nieuw leven vindt men bóven de zon, want daarónder is volgens de Bijbel alles ijdel. Dat de natuurlijke mens zich richt op wat voor ogen is, brengt mee dat hij ook de voorkeur geeft aan eigen werken en regels. Maar daarmee kan men God – die niet de buitenkant, maar het hart aanziet – niet dienen. Het tegendeel beweren, is hoogmoedig. Ook het Heilig Avond-maal is ontdaan van zijn betekenis, gemeenschap op basis van het onzichtbare werk dat de Heer nu als Hogepriester doet. In plaats daarvan noemt men brood en wijn tekenen van het (zienlijke) gekruisigde lichaam van de Heere Jezus. Dus niet van de gemeenschap en het nieuwe leven in Christus, de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Doch niet voor niets kwam Melchizedek óók met brood en wijn….

“Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/