1. A577 De Goede Herder lééft Ab Klein Haneveld 01:12:58

De mens wil door een deur naar een betere wereld, om te ontsnappen aan de dood en de ellende van de wereld, maar dat lukt niet. De enige deur om van het oude naar het nieuwe verbond, uit de wereld en naar nieuw leven te komen, is die waar de Goede Herder door ging. In alle religies wil men zélf de mens verbeteren en een betere wereld bouwen, naar analogie van de torenbouw van Babel. De énige Weg ten Leven is Jezus Christus. Toen Hij zei de Goede Herder of de Deur te zijn, bedoelde Hij hetzelfde. Voor Hem, de Eersteling, stond de deur wijd open. En daardoor voor degenen die Hem volgen. De kudde die dat doet, kent Zijn stem, zoals de gelijkenis over De Goede Herder aangeeft. Dat herderschap heeft niet te maken met het sterven van de Heer, zoals veel christenen aannemen, maar Zijn nieuwe leven, nadat Hij door de Deur is gegaan. Nu leeft hij ten behoeve van Zijn schapen en weidt hen. Dát is Zijn tegenwoordige werk. Maar velen brengen primair onder de aandacht wat Hij in het verleden deed. De opbouw van de Gemeente bestaat er in dat gelovigen elkaar tot hand en voet zijn en dienstbaar aan hun Hoofd. Onder die Herder zullen eens ook de twee huizen van Israël worden gebracht.

“Ik ben de Goede Herder.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/