1. A579 Open brief van Jacobus Ab Klein Haneveld 01:19:59

Jakobus, naar het vlees een broer van de Heere Jezus, schreef als het ware een open brief aan de twaalf stammen van Israël. Zijn brief bevat een aantal elementen, die in strijd schijnen met wat de Bijbel elders leert. Zoals over goede werken, zonder welke naar zijn mening geloof ‘dood’ is. Elders meldt Paulus dat men uit geloof, zónder werken, behouden wordt. De schijnbare tegenstelling heeft te maken met de diverse fasen der zaligheid. Men wordt zalig tót goe-de werken, die na behoudenis van de Geest, in het praktische leven het behoud van ziel (doen en laten) markeren. Jacobus wist blijkbaar – net als Paulus – waar, naast het Juda van de twee stammen, de overige tien zich bevonden. Hij kwam pas tot geloof na de opstanding van de Heere Jezus en werd in zekere zin diens opvolger in de bediening op aarde, die ook over het herstel van de troon van David in de toekomst sprak. Dat zal gebeuren na het verzamelen van de Gemeente.

“Met de tong kunnen wij God loven of vervloeken.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/