1. A580 De duizend jaren Ab Klein Haneveld 01:16:34

De meeste christenen geloven niet in een komend rijk van duizend jaren op aarde, waarover Christus als Koning zal regeren, residerend in Jeruzalem. De reeds als Koning Aangestelde, manifesteert zich daar pas in de toekomst. Satan is dan volgens Openbaring 20 door God Zelf vernederd tot de afgrond. Maar velen geloven dat de Kerk hem nu uit de wereld moet drijven. En de Islam denkt dat hij het moet doen, door die godsdienst over heel de wereld te verspreiden. Na de duizend jaren wordt satan korte tijd losgelaten. Dat is niet – zoals in de apostolische geloofsbelijdenis staat en alom in kerkelijke kring wordt aangenomen – de Jongste Dag, als Christus ‘levenden en doden’ oordeelt. Daarmee wordt de wederkomst van Christus, voorafgaande aan de duizend ja-ren, overgeslagen. Evenals de opname van de gemeente en de grote verdrukking, waarin martelaren sterven, maar op-staan vóór de duizend jaren om (mede) de volken te regeren. Volgens sommigen wordt over die tien eeuwen alleen gesproken in Openbaring 20. Chiliasten weten dat het onderwerp vaker in de Bijbel voorkomt. Al van Genesis af, waar staat dat Adam de aarde zou onderwerpen. Die deed dat niet, maar wel de Tweede Adam, Christus. Ten onrechte zien veel christenen de Kerk als Christus’ koninkrijk en verwarren zij de nieuwe schepping met de duizend jaren.

“Als de Zoon des mensen komen zal (…), zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/