1. A581 Nieuwe identiteit Ab Klein Haneveld 01:11:23

Met de nog verborgen Koning zijn gelovigen, als Gemeente Zijn tempel, geplaatst in de hemel. En daarmee in diens onzichtbare koninkrijk, beseffend wat Hij nu doet. Christus roept nu individuen, niet volken waarmee Hij in de toekomst zal handelen. Aan gelovigen is het dan ook de wereld achter zich te laten en tot de volle kennis van Christus te komen, door Zijn Woord. Hij wil de Zijnen leiden in héél de door de wereld afgewezen waarheid. De in de Bijbel aangegeven individualiteit staat haaks op de roep om massa in de hedendaagse samenleving. Het gaat om een persoonlijke keuze voor de Heer en Zijn Woord. Het betekent dat de mens er niet een eigen godsbeeld op na moet houden, maar zich onderwerpen aan wat Hij zegt. Dat heeft met het innerlijk te maken, waar de nieuwe mens, de nieuwe identiteit zich ontwikkelt. Die houdt in dat Christus’ gedachten die van de individuele gelovige worden. Dat is de groei van het geestelijke leven. Hem ten volle leren kennen, is de verantwoorde-lijkheid van iedere christen. Dat betekent opvoeding door Christus. De oproep is Zijn heerlijkheid te reflecteren, Hem te volgen in de loopbaan waarin Hij voorging.

“Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde geworteld zijt.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/