1. A582 Brieven over kerkhistorie Ab Klein Haneveld 01:20:00

Bijna alle zeven brieven aan gemeenten in Openbaring 2 en 3, in evangelische kring altijd geacht over de kerkgeschiedenis te gaan, hebben een negatieve inhoud. Waarschijnlijk daarom zijn traditionele kerken het met de evangelische uit-leg niet eens. Steeds opnieuw ging een systeem (van eigen werken) heersen over het Woord, wat de Bijbelse vrijheid remt. Reformatoren als Luther ontdekten dat de mens alleen door geloof in de Waarheid zalig wordt, maar daar kwamen bijvoorbeeld de leer van de uitverkiezing, kinderdoop en menselijk streven naar een koninkrijk van Christus op aarde – om maar wat te noemen – weer overheen. Aan de hemelse positie van de Gemeente gaat men blijkbaar voorbij. Even-eens aan haar opname. De brief aan de gemeente van Laodicea, de negatiefste, heeft betrekking op de tijd waarin wij leven, waarin men heet noch koud is, wat nu tolerant heet, en kerkelijke instituties zich in feite verheffen boven de oproep van Christus uit de wereld te stappen. Het lijkt er op dat het geïnstitutionaliseerde christendom de Heer als Hoofd van de Gemeente arrogant buiten heeft gesloten. In plaats van vreemdelingen te zijn op aarde, hecht de christenheid zich steeds meer aan eigen werken in de oude schepping.

“Ik weet u werken, dat gij koud zijt, noch heet.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/