1. A584 Wat Christus nú doet Ab Klein Haneveld 01:18:22

Doordat Bijbelfragmenten over wat Christus nú doet doorgaans door gelovigen in feite worden weg geredeneerd, blijven zij staan bij het kruis. Al noemen zij soms nog even Zijn opstanding, zonder verdere uitleg, omdat men daarvan de volle betekenis niet doorgrondt. De waarheid is dat Hij Zich sindsdien exclusief met de Gemeente – niet met de door Hem in duisternis achtergelaten wereld – bemoeit. Hij is de Hogepriester, Die Zich geeft voor de zonden van gelovigen en hen onder de altijd schuldgevoel opleverende wet vandaan trekt. De Gemeente wordt niet geheiligd door het kruis, maar door het Woord. De genade Gods is verschenen voor álle mensen, maar onderwijst alleen voor wie Hij lééft: gelovigen. Hen maakt Hij bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Aan wie Hem wil dienen, doet Hij Zijn (het geweten) reinigende werk. Niet om er maar op los te zondigen, maar om God te dienen buiten de legerplaats, beeld van de wereld.

“Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters waters door het Woord.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/