1. A586 Erfgenaam uit koninklijk geslacht Ab Klein Haneveld 01:18:26

Voortgekomen uit een Koninklijke familie had de Heere Jezus rechten als Erfgenaam op de troon van David. Hij erfde die via Maria, de vrouwelijke lijn. Door haar huwelijk met Jozef kreeg het Koningskind de status van een zoon binnen een huwelijk. Uit het geslachtsregister van Jezus Christus blijkt dat hij in de Koninklijke opvolgingslijn staat van Abraham, Izak, Jakob en Juda. Het Davidische koningshuis loopt via Abraham en zelfs nog verder terug naar Adam. Aan Juda werd dat koningschap toegeschreven en uit die stam kwam dan ook de Heere Jezus voort. Bij gebrek aan zonen, erfden dochters. Als die er ook niet waren en iemand kinderloos bleef, ging het erfrecht naar diens broers of nog verdere verwanten. Dat gebeurde met de kinderloze Jecho-nias, een der verre voorvaderen als erflater naar het vlees van de Heere Jezus. De Heere Jezus werd niet als een buitenechtelijk kind verwekt, maar is de Koning der Koningen en de Heere der Heeren. Omdat Zijn geslachtslijn begint bij Adam is Hij ook de Zoon des Mensen. Dat is heel wat meer dan de buitenechtelijke Zoon in het gezin van een timmerman. Hij is de Allerhoogste, de Losser van de mensheid. Om die naar de aarde brengen, koos God de lijn die Hij wenste en beloofde.

“En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is Jezus.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/