1. A587 Evangelie en geloof Ab Klein Haneveld 01:13:22

De termen ‘Evangelie’ en ‘geloven’ hebben gedurende 2000 jaar christelijke geschiedenis aan kracht ingeboet. Dat de beloofde Blijde Boodschap (het Evangelie) zou komen, had men kunnen weten en verwachten. Geloven is voor waar houden wat iemand, in dit geval God Zelf, heeft gesproken en er daardoor deel aan krijgen. Sinds Abraham en door talloze profeten sprak God, maar men wilde niet luisteren. Israël, waaraan het – in de opstanding van Christus vlees geworden – Woord Gods was toevertrouwd, keerde zich daarvan af. Maar het Evangelie is geen filosofie en omvat historische feiten. Met de opstanding van Christus en Diens aanstelling tot Hogepriester, vervulde de Heer Zijn beloften. Hij blijft trouw aan Zijn Woord, het Evangelie, en dat zouden ook gelovigen moeten zijn. Zonder zich daarvoor te schamen of het te bedekken. Door Hem te geloven loven zij Hem. Van nature is de mens verloren, maar dat probleem loste de Heer op door zich in de Persoon van de Heere Jezus Christus te openbaren. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Dát is de Blijde Boodschap.

“Het Woord is vlees geworden.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/