1. A589 De 24 oudsten Ab Klein Haneveld 01:19:35

Zoals vier dieren in het boek Openbaring aspecten van Christus symboliseren, doen de daar genoemde 24 oudsten dat van Zijn gemeente. In het laatste boek van de Bijbel komen veel verwijzingen naar het Oude Testament voor. Maar wat onder het Oude Verbond verborgen moest blijven, is nu geopenbaard aan wie geloven en een hemelse positie hebben. In Openbaring wordt als het ware Gods plan der eeuwen samengevat. Dat omvat méér dan de Gemeente, zoals Christus’ heerschappij en oordeel over de aarde, als Hij Zijn koninkrijk opeist en openbaar maakt, c.q. symbolisch zegels verbreekt. Leden van Zijn lichaam, Zijn mede-erfgenamen, zullen in de toekomst met Hem heersen op (over) de aarde. Nu al genieten zij een hemels burgerschap als ingezetenen van het volk voor Zijn naam. Binnenkort zullen zij verschijnen met Christus, Die blijkens Openbaring ook door hen, de 24 oudsten, wordt toegezongen en verheerlijkt.

“De 24 ouderlingen aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/