1. A595 Beter weten in de tempel Ab Klein Haneveld 10:19:43

Het voorbeeld van de Korinthen, die zich met menselijke (vleselijke) in plaats van geestelijke dingen bezig hielden, blijkt door een fors deel van het christendom te worden ge-volgd. Men is dan, zoals in het wereldse bedrijfsleven, meer gericht op organiseren, plannen, groei en calculeren dan op Gods Woord der Waarheid. Dat gold ook voor het zich over de inrichting van een aardse staat druk makende Israël. Daaraan was het in de tempel bewaarde Woord toevertrouwd, maar dat heeft het nooit wereldwijd uitgedragen. Bewaarder en prediker van het Woord is nu de tot Zijn tem-pel aangestelde Gemeente. Die heeft daarin ook na de opna-me, als uit alle twaalf stammen van Israël predikers van Gods boodschap opstaan, nog een taak. De Heer stelt intus-sen geen organisaties op aarde samen, die vooral op vlees blijken te worden gebouwd en waaraan menselijke redene-ringen ten grondslag liggen. Terwijl gelovigen, zoals eens de Korinthen, beter zouden moeten weten….

“Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Christus Jezus.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/