1. A596 Kwalijk bidden Ab Klein Haneveld 01:19:39

Menen dat men door bidden alles kan krijgen wat de oude mens nodig acht, is verkeerd bidden. ‘Kwalijk bidden’, noemt Jakobus het. De mens stelt er eigen plannen mee boven die van God en tracht Hem in feite te onderwerpen aan zichzelf, in plaats van omgekeerd. De tekst dat men in de naam van de Heere Jezus Christus álles kan vragen wat men maar wil, vereist wel kennis van wat vandaag Zijn plan en werk in de Gemeente is. Al kunnen gelovigen de zichtbare wereld niet ontvluchten, hun nieuwe leven hoort er niet thuis. Dat wordt gevoed door de Waarheid van het Woord. De wereld wil die in leugen onder houden. Strijden tegen die wereld is nu nog niet de bediening van gelovigen. De wereld negeren en de Heer dienen wel, in de wetenschap dat de tijd komt dat zij met Hem zullen heersen. Dan zal Hij alles wat in deze wereld ‘hoog’ lijkt vernederen. Door zich aan Hem te onderwerpen, hun leven te offeren, hun hemelse positie in te nemen, wederstaan gelovigen de duivel.

“Vertrouw op de Heere met uw ganse hart.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/