1. A597 Bron van leven Ab Klein Haneveld 01:09:27

Zoals Izak door de Filistijnen dicht gegooide bronnen opende, deed ook de Heer dat. Maar de natuurlijke mens maakt die dicht. De gelovige zou daaruit leven, in een hemelse po-sitie, onderworpen aan Hem. Dat heeft uitwerking in het praktische leven, mits hij iets dóét met wat in hem kwam wonen. Loon ontvangen gelovigen op grond van hun wandel op aarde. Zij mogen alles hier doen als voor de Heere. De bede van christenen zou moeten zijn betrokken te mogen ra-ken in het werk voor Hem. Dat is een dienende functie, naar het Voorbeeld van de Heere Jezus Christus. Hij werd ten diepste vernederd, maar zag op de verhoging die hem daarna ten deel zou vallen, Zich vastklampende aan het Woord van Zijn Vader. Nu is Hem alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. In die positie komt Hij weldra de Zijnen halen, degenen die zijn onderworpen aan Zijn genade. Waar gelovigen zich voeden met Zijn Woord, kan Hij Zijn werk in hen doen.

“Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/