1. A598 Babylonische Mosterd Ab Klein Haneveld 01:17:27

Toen Jeruzalem en daarmee in feite de Joodse staat was verwoest, vroeg de door Nebukadnezar in ballingschap weggevoerde Daniël hoe het verder moest met zijn volk. In de door Daniël uitgelegde droom van Nebukadnezar (over een beeld met een gouden hoofd) zag die achtereenvolgens over Jeruzalem heersende wereldrijken, die tenslotte door de Steen, Christus, worden verwoest. Na de 70ste week uit Daniël 9 komt er een Israëlitisch rijk. Volkeren vinden hun oorsprong in Babel, symbool van religie en straks weer hoofdstad van een wereldrijk. Dat is er als Christus weerkeert, hangt de godsdienst van de antichrist aan, maar zal zich aan Hem onderwerpen. Sommigen menen dat een groeiende kerk de wereld moet beheersen, maar mosterdzaad is klein. Als het uitgroeit tot een boom, als een tot Babel verworden christendom, gaat er wat mis. Er ontstaat een christelijk in-stituut met ook economische en politieke macht. Daarover spreken door velen niet begrepen gelijkenissen in het Nieuwe Testament. Maar gelovigen past als klein, niet in de wereld thuis horend mosterdzaad, nederigheid en gehoorzaamheid aan het Woord Gods.

“Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/