1. A599 Migratie Ab Klein Haneveld 01:18:35

Een essentiële eigenschap van Israël is dat het als priesterlijk volk over heel de aarde werd verspreid. Keer op keer verhuisde het. Omdat het in feite boven andere volken staat, waarboven de Heer troont, is het hier vreemd. Met als functie het rechtstreeks van God ontvangen Woord door te geven. Migratie is daarom inherent aan Israël. Wie tegen dat volk is, heeft ook iets tegen zijn Godsdienst. Dat verklaart ten diepste de agressie van Mohammed en zijn volgelingen, die nu het Midden-Oosten en Afrika hebben veroverd, jegens Joden en christenen. Die laatsten vormen nu het volk dat de Heer verzamelt voor Zijn naam en hier eigenlijk allochtonen zijn. Het is in feite niet normaal dat zij in alle vrijheid bijeen kunnen komen, want zij horen in deze wereld, als burgers van een hemels rijk, niet thuis. De gebeurtenissen in het Midden-Oosten wijzen op de spoedige komst van de antichrist, waaraan gelovigen – vreedmelingen op aarde – niets kunnen veranderen.

“En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/