1. A601 Geld en hemels goed Ab Klein Haneveld 01:28:24

In het Oude Testament komt men meer met materiële rijkdom gezegende gelovigen tegen dan in het Nieuwe, waarin de nadruk ligt op de hemelse positie van wie sinds de opstanding van Christus tot geloof kwamen en de Gemeente vormen. In feite schrijft ook Jacobus niet specifiek daarover. Aardse rijkdom, zoals bezit van veel geld, is op zichzelf niet verkeerd, maar heeft geen eeuwigheidswaarde. Rijk willen zijn in deze wereld, waar gelovigen uit getrokken zijn, komt in feite neer op verzamelen, een eigenschap die kennelijk in de mens zit. De Schrift houdt hemelburgers voor niet gericht te zijn op het vergaren van schatten op aarde, maar in de hemel. Bij de wederkomst van de Heer zal Hij overigens ook het nu geldende aardse systeem van bezitvorming veranderen. Wie zich nu verlustigen in wereldse zaken, geldelijk rijk willen worden bijvoorbeeld, vallen in verzoeking. Omdat geld geen doel op zich is, maar hooguit een middel. Gierigheid is de wortel van alle kwaad.

“Vergadert u geen schatten op de aarde, maar in de hemel.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/