1. A604 Twee werelden Ab Klein Haneveld 01:17:31

De ‘zalige hoop’ verwachtend, zijn gelovigen wel uit deze wereld getrokken, maar zij wachten nog op de verlossing van hun lichaam. Zij worden, levend in wat de ’tegenwoordige eeuw’ heet, in zekere zin beperkt doordat de god dezer eeuw die beïnvloedt. Satan wil het licht van het Evangelie wegnemen, juist bij wedergeborenen. Maar zij hebben een hemelse positie, delen in Christus’ heerlijkheid en leven daarmee al in de toekomende eeuw. In feite dus in twee werelden (eeuwen) tegelijk: Lichamelijk in de tegenwoordige en geestelijk in de toekomende, in het koninkrijk dat met Christus’ opstanding begon. Hij beloofde gelovigen altijd bij hen te zijn, maar werd door de wereld, waar God het licht uit deed, verworpen. Die het licht schuwende wereld heeft wegens het doden van de Vorst des Levens geen recht op bestaan en moet dan verdwijnen. Maar er komt een nieuwe. En ‘nieuwe hemelen’. Aan die toekomst hebben gelovigen nu al deel.

“Wandel dan waardig den roeping met welke gij geroepen zijt.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/