1. A605 De Zoon en de Zeventigste Week Ab Klein Haneveld 01:19:49

Doordat veel christenen zich in feite laten inkapselen door – op het houden van regels gerichte – religie, missen zij in de praktijk het profetische Woord over de toekomst. Die blijft voor hen beperkt tot de Jongste Dag. De Bijbel gaat over wat Gód zegt, over Zíjn plannen, maar velen zijn voornamelijk geïnteresseerd in eigen leven. In Daniël 9 geeft de Heer zicht op de nog komende laatste Joodse jaarweek. Wat daarin gebeurt, is te ontdekken door veel teksten in de Schrift naast elkaar te leggen. En op weg erheen staat de klok voor het Joodse volk stil. Aan de huidige chaos in de wereld maakt straks de antichrist een einde, maar halverwege die 70e week verandert hij van gedaante en volgt de grote verdrukking. De Islam leert dat op het hoogtepunt van de chaos de laatste Imam verschijnt. De Gemeente is dan opgenomen in de hemel, maar heel de westerse wereld – niet alleen de twee stammen van het Joodse rijk, maar ook de andere tien van Israël – gaat ten onder. Maar als mannelijke zoon zal de Gemeente helpen bij de opbouw van Christus’ koninkrijk op aarde.

“En zo zullen wij altijd met de Heere wezen.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/