1. A606 Het gebed van Elia Ab Klein Haneveld 01:07:04

Terwijl de mens zingeving zoekt in het op zich zinloze, ijdele aardse bestaan, mogen gelovigen als vreemdelingen in deze wereld uitgaan naar Christus. Hij is hun Voorloper, Die door lijden en verdrukking en dood heen, tot heerlijkheid kwam. Tot hen richt Hij Zich door Zijn Woord, in de wereld zwijgt God nog steeds. Daarom zijn er in deze tijd geen profeten. Hij spreekt tot degenen die daarop acht willen slaan door Zijn Woord, wat een uitwerking zal hebben op hun praktische leven. Zijn verborgen werk doet God in deze dagen via Zijn Gemeente. En dát werkt zegen uit voor de wereld, in die zin dat men Zijn Woord kan horen. Een gelovige kan in de wereld wel afdwalen, maar dat is niet de bedoeling. Hij mag leven en vrucht dragen op basis van de geestelijke zegeningen, die hem zijn geschonken. Dat is iets totaal anders dan doen als de in de Bijbel voorkomende Demas, die de tegenwoordige wereld lief kreeg. Zoals de tabernakel stond buiten de legerplaats, is ook de gelovige uit de wereld getrokken, om als bijwoner klaar te worden gemaakt voor de toekomst die hem wacht.

“Weest lankmoedig, verstrekt uw harten, want de toekomst des Heeren genaakt.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/