1. A607 Stage lopen Ab Klein Haneveld 01:29:23

Door het Evangelie los te laten en, zoals in de Gemeente te Korinthe, vleselijk te leven, raakt de christen zaligheid kwijt. Niet het eeuwige leven, maar wel loon na de opname, als het oude lichaam door een verheerlijkt wordt vervangen. In die lichamelijke opstanding ging Christus ons voor. Op weg er heen loopt de gelovige nu stage, bekwaam gemaakt om vrucht te dragen als dienaren van het Nieuwe Verbond, in alle nederigheid. Dat heeft te maken met het praktische leven. Eeuwig leven kan men niet verdienen, maar de zaligheid van de ziel wel. Het loon daarvoor wordt uitgedrukt in het nieuwe lichaam dat de gelovige ontvangt. Paulus spreekt over naakt, bekleed en overkleed worden. Dat beoordeelt Christus naar de mate waarin de gelovige op aarde trouw bleef en zich stelde onder Gods Woord. Niet allen zijn straks gelijk, zoals nu ook niet binnen de Gemeente. Dat staat haaks op de wereldse gedachte omtrent gelijkheid. Het nieuwe komt voort uit het oude. In die zin is voor de gelovige niet alles ijdel, voor de oude mens wel, zoals Prediker zegt.

“De arbeider is zijn loon waardig.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/