1. A611 Volharden in de Leer Ab Klein Haneveld 01:08:00

In feite is Christus’ Gemeente niet op de eerste Pinksterdag geboren, zoals algemeen wordt aangenomen, maar 50 dagen eerder, bij Zijn Opstanding als haar Hoofd. Uit Petrus’ toespraak in Handelingen 2 blijkt dat de Heere Jezus als Eerste de Heilige Geest ontving en daardoor opstond uit de dood. Wie ook die Geest wil ontvangen en daardoor wordt wedergeboren, moet geloven in Zijn dood en opstanding. Door de manifestatie op de Pinksterdag weten we dat de Geest is uitgestort. Dat hoeft dus niet te worden herhaald. De komst van de Messias, in Wie de Geest kwam, werd in het Oude Testament door God beloofd, onder meer als Zaad van de vrouw, Abraham en David. In Christus zijn alle beloften vervuld. In Jeruzalem begon via Petrus de prediking in vele talen aan heel de wereld over Gods grote werken. Een boodschap voor de Gemeente, die een hemelse positie heeft. Het is de bedoeling dat zij bij die leer der apostelen blijft. Bij Gods onveranderlijke leer dat iedere gelovige aan Christus wordt toegevoegd. Gelovigen zijn één in Hem en voeden zich met Zijn woord.

“Wat u komt de belofte toe.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/