1. A613 De ondeelbare wet Ab Klein Haneveld 01:19:54

Hoewel de Bijbel talloze teksten over het einde van de (exclusief aan Israël gegeven) wet bevat, blijft die in het christendom gehandhaafd. Onder meer maakt men een – nergens in Gods Woord voorkomend – verschil tussen ceremoniële en morele wetgeving, waarbij men zich aan de laatste zou moeten houden. Hetgeen sommigen er weer niet van weerhoudt het toch wel degelijk ceremoniële Loofhuttenfeest te vieren. Regels zijn werelds en religieus. Gelovigen hebben die niet, maar wel normen en waarden, waaruit zij leven om in vrijheid Christus te eren en te dienen. In de wetenschap dat iedereen individueel verantwoordelijk is voor eigen daden. De opvatting dat Christus verloste van de vloek der wet, maar niet van de wet zelf, is onhoudbaar. Omdat de Schrift die scheiding niet maakt. Terwijl de Bijbel nadrukkelijk zegt dat er door Christus een einde aan de wet kwam, houden veel christenen aan die regelgeving vast, wegens niet kennen van het door God geboden alternatief: De vrijheid der genade als in Zijn Woord vastgelegd levensbeginsel.

“Christus is uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/