1. A617 Zo Vader Zo Zoon Ab Klein Haneveld 01:28:00

Over de begrippen Vader en Zoon wordt veel gezegd in Johannes 5. Daar blijkt uit dat die twee niet gelijk zijn, maar er – anders dan de leer van de Drie-eenheid zegt – een zekere hiërarchie bestaat. De Vader staat boven de Zoon, maar het is onmogelijk Jezus wel en God niet te kennen. Bij Zijn opstanding werd die Eerste tot Zoon aangesteld en aan Hem is het eeuwige leven gegeven, alsmede het oordeel over de schepping. Dat eeuwige leven geeft Hij in de Heilige Geest ook door aan gelovigen, die Zijn – een uitzonderlijke positie innemende – Gemeente vormen. De Heere Jezus Christus is de Beelddrager van de onzienlijke God. Uit Zijn uiteenzetting in Johannes 5 blijkt dat Zijn tijdgenoten het op Hem wijzende Gods Woord niet goed kenden, een euvel dat trou-wens ook goeddeels de hedendaagse mens treft. Terwijl toch de bedoeling is dat men Christus door dat Woord leert kennen. Dat de Messias zowel Zoon van David als van God is, lijkt men veelal niet beseffen. Terwijl de Joden het tweede zijn kwijt geraakt, missen veel christenen zicht op het eerste.

“Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem alles”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/