1. A618 De wil van God Uw heiligmaking Ab Klein Haneveld 01:17:38

Christenen zijn op weg naar hun openbaring als zonen Gods en zouden dat moeten beseffen. De gemeente (ecclesia), die zij vormen als eerstgeborenen, is geroepen tot dragen (en doorgeven) van de aan haar gegeven Waarheid. En zij vormt Zijn huis. Gelovigen zijn geroepen heiligen om de Heer te dienen en ontvingen daartoe via wedergeboorte de zalving in God door de Heilige Geest. Heilig zijn is hun status, maar de vraag is altijd of zij in overeenstemming daarmee wandelen en zich niet ‘onbekwaam’ gedragen, terwijl de Heer hen bekwaam wil maken als ‘krijgsknechten’, c.q. dienstknechten. Einddoel van gelovigen is het volle loon te ontvangen dat voor hen is bestemd. Het betekent dat nu alles wat zij doen voor de Heer geschiedt en niet voor mensen. Zij zijn de door de Koning verzamelde uitgeroepenen, sinds de opstanding van Christus. Om Hem te behagen.

“Want dit is de wil van God, uw heiligmaking.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/