1. A619 Wel in maar niet van de wereld Ab Klein Haneveld 01:19:36

Met de veel gehoorde kreet dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, probeert de mens daarover te heersen. De wijsheid van God is evenwel geenszins die van de wereld, maar een variant daarvan drong Nederland en ook het christendom binnen. Die komt er op neer dat Hij Zich naar de mens moet voegen, hem dienen en hooguit nog een adviserende rol mag spelen. Maar het is een misverstand dat de Schepper zich ondergeschikt maakt aan het schepsel. Dat lijkt op een geregeld ook in het Oude Testament voorkomend Godsbeeld, aangepast aan tijd en omstandigheden. Een door de mens gemaakte religie, die inhoudt dat eigen ideeën boven de wijsheid van Hem worden gesteld. Dat is filosoferen bij een gesloten Bijbel. Wie de wijsheid van de Heer volgt, kan Zijn werk leren kennen, maar niet zelf uitvinden. God werkt Zijn eigen plan uit, dat een duistere wereld, die wacht op het openbaar worden van Zijn zonen, niet ziet. Het uit die zonen bestaande volk wordt nu door Christus verzameld. Zij zijn uit de wereld en haar zogenoemde wijsheid gestapt en kozen voor die van Hem. En daarmee voor Hemzelf.

“Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/