1. A620 Een gegarandeerde erfenis Ab Klein Haneveld 01:26:48

Het praktische leven van de gelovige wordt in bijvoorbeeld de brief aan Thessalonicensen heiliging genoemd. Het wil zeggen dat gelovigen daarmee geschikt worden gemaakt voor dienst aan God, door naar Zijn Woord te luisteren en het door te geven. Door Zijn spreken schiep Hij de wereld en schept Hij ook de eerstelingen, die op weg zijn naar hun erfenis. Hen wacht de heerlijkheid, een kroon als loon. Maar op grond van wedergeboorte verwacht de Heer ook iets van de Zijnen. Heiligen en reinigen houden met elkaar verband. De gelovige ontving nieuw leven en het is de bedoeling dat het groeit. Die heiligmaking is overigens niet zijn eigen werk, maar dat van de Heilige Geest ofwel Christus in hem. Het houdt in dat de mens niet zelf kan werken om heilig te worden, maar dat een christen de Geest de ruimte geeft om Zijn werk in hem of haar te doen. Daarvoor is voeding door de Bijbel onontbeerlijk. Het kan helpen als iemand de gelovige daar leidt.

“Want dit is de wil van God, uw heiligmaking.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/