1. A622 De vliegende engel Ab Klein Haneveld 01:28:17

Het boek Openbaring moet in samenhang met andere delen van de Bijbel worden bestudeerd. Zo is bijvoorbeeld hoofdstuk 7, waar wordt gesproken over 144.000 verzegelden uit de twaalf stammen van Israël, niet los te zien van Daniël 9. Aan het einde van de zogenoemde 70e week van Daniël is het land Israël verwoest, maar de Heer maakt een nieuw begin. In die periode wordt ook het koninkrijk van de satan, met Babel als residentie, openbaar. Tegelijk prediken de 144.000 evangelisten het Evangelie, waarmee Mozes en Elia (de twee getuigen) in Jeruzalem al zijn begonnen. Daarbij is de Gemeente van Christus, als eerstgeborene voortkomend uit Israël en als (vliegende) engel in Openbaring aangeduid, betrokken in de vorm van sturende kracht. Het betekent dat zij in hiërarchie met Christus boven Israël staat. Zoals God het Hoofd van Christus is en Christus het Hoofd van de Gemeente. Op aarde zal de zaligheid van de volken tot stand komen door het boven hen staande Israël.

“Honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/