1. A624 Verkondigt de dood des Heeren Ab Klein Haneveld 01:17:43

Het zogenoemde ‘Heilig Avondmaal’, een term die overigens in de Bijbel niet voorkomt, wordt ten onrechte door velen in kerkelijke kring beschouwd als een beeld van het lijden van de Heere Jezus. In plaats daarvan refereert de viering rond Brood en Beker geenszins aan lijden en dood, maar juist aan leven. Brood moet weliswaar worden gebroken om het te delen, maar dat onderstreept de gemeenschap van het Lichaam van Christus, de Gemeente. En wijn verwijst altijd naar leven. Dat kwam door de Geest van Christus in gelovigen en is daar ook als zij géén Avondmaal vieren. De dood van de Heer maakte een einde van het Oude Verbond en met Zijn opstanding begon het Nieuwe, waarin Hij het Brood des Levens is. Door Hem leven de Zijnen nu in de vrijheid van Zijn genade. In deze bedeling is Hij voor de wereld afwezig, maar weten gelovigen dat Hij leeft, doordat Hij opstond uit de dood. Daarvan vormen Brood en Beker een symbool.

“Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/